AG-web_bakgr.jpg
grafisk design
trykksaker
  p o s t @ a k e r g r a f i s k . n o           V a n g s v e i e n  3 0            1 4 7 0  L ø r e n s k o g           t l f   9 2 2  0 4  1 2 3
Priser
Priser
Aker Grafisk leverer til meget gode priser pga lavt kostnadsnivå og
effektiv drift. Vi gir deg ingen ubehagelige overraskelser vedrørende prisen. Den prisen vi har avtalt, er den du betaler.
Vår timepris er kun kr. 550,- 
pr. time (eks. mva.).
Ring 922 04 123
        for et gunstig tilbud!
penger1.jpg
Eller send oss en mail:

Vi kommer gjerne
til dere for et
uforpliktende møte.

KVALITET, raskt og rimelig