AG-web_bakgr.jpg
grafisk design
trykksaker
  p o s t @ a k e r g r a f i s k . n o           V a n g s v e i e n  3 0            1 4 7 0  L ø r e n s k o g           t l f   9 2 2  0 4  1 2 3
referanser
Referanser
Kundeuttalelese:

«Aker Grafisk er for oss underlevendør av grafisk design og fremstilling av originaler. Arbeidet holder en høy faglig kvalitet, og de leverer meget raskt.
De er pålitelige og seriøse»

Reidar Bye
Trykksakleverandøren
Kundeuttalelese:

«Aker Grafisk gjør en strålende jobb for oss. De løser våre grafiske behov på en smidig,
rask og kreativ måte»

Svein Arne Seierstad
Markedssjef
Vental
7-Eleven kjeden, Vental AS, Hunter Douglas Norge AS, Eide Entreprenør AS, IFE Venture AS, Ifas Sport AS, Aker Lås og Nøkkel AS og Condalign AS
er blant våre kunder.
Vi er også leverandør for andre grafiske foretak som stiller ekstra høye krav.
Eksempler på jobber vi har utført.
logoer.jpg